• På denna sida presenteras styrelsen och dess verksamhet.


  Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf styrelsemedlemmar 2024

  Ordförande: André Österholm

  Vice ordförande: Alexandra Lumme

  Sekreterare: Marcus Hellman

  Kassör: André Österholm

  Övriga styrelsemedlemmar: Benny Fors, Isak Westerlund, Martin Karlsson

   

  Styrelsen har ett antal möten tillsammans under året när musikskolans verksamhet ska planeras. Styrelsens möten hålls vanligtvis på Dallas eller on-line. Ärenden som behandlas av styrelsen är bland annat föreningens ekonomi och diskussioner kring denna, stipendier, sponsorer och kostnader/ kommande utgifter, kurser och aktuella saker gällande dessa, feedback från lärarna och eleverna, investeringar i instrument, uppträdanden utanför musikskolan, mm. Styrelsen gör även verksamhetsplan och -berättelse. Bokföring och fakturering sköts genom en köptjänst.