• BLI VÅR SPONSOR

 • Gerby Musikskola drivs av föreningen Understödsföreningen Musikplattform Gerby rf, som år 2011 grundades med målsättningen att grunda en musikskola för barn och ungdomar i stadsdelen Gerby-Västervik i Vasa. I våra stadgar beskrivs denna målsättning enligt följande:

  ”Föreningens mål är att främja musikintresset hos barn, tonåringar och vuxna i Gerby och Västervik samt närliggande områden, genom att skapa förutsättningar för målgruppen att lära sig samt utöva musik. Föreningens ändamål är att i första hand bland barn och ungdomar bidra med meningsfull pedagogisk fritidsverksamhet inom musik och även bygga nätverk till andra kulturområden, såsom t.ex. dans, teater, upplevelser och film. Föreningen strävar efter en mångsidig interaktion med privatpersoner, skolor och universitet, organisationer, institut och företag.

 • VARFÖR SPONSRA EN MUSIKSKOLA?

  Musik är nånting man bär med sig hela livet om man lär sig det som barn. Alla behöver inte bli kända musiker, det är lite detta som vi eftersträvar för våra elever i Gerby musikskola också, en bra början på kontakten till musik, vem vet när man senare i livet kan plocka fram sitt instrument och glädja nån på tex en fest eller en affärstillställning. Är det sen musiken man vill ha som yrke så känner man det ganska fort i livet. Vi har genom åren haft i med eltal 40-50 elever per termin, som mest drygt 70 och som minst under pandemin ca 30 elever.

 • EKONOMIN I EN MUSIKSKOLA

  Ekonomiskt är vi i samma båt som alla andra föreningar, vi måste förlita oss på privat understöd, för att inte det ekonomiska trycket skall bli för stort på föräldrarna med högre deltagaravgifter för barnens musikkurser. I nuläget betalar föräldrarna 50% av musikskolans utgifter och resterande delen kommer från stipendier och andra understöd. Största delen av våra kostnader består av löner och arvoden för kursverksamheten.

 • BLI EN AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS

  Om du ser ett mervärde i det vi gör för barn och unga i Gerby/Västervik så ser vi fram emot att få dig eller ditt företag med som sponsor av vår verksamhet. Sponsorering är en avdragsgill kostnad för företag om den ses som en marknadsföringskostnad. Vi har lagt upp följande modell för dig att välja mellan:


  Företag:

  Sponsor:

   100-200 euro engångsstöd

  • Allmän sponsorering
  • Ditt företagsnamn i textform på hemsidan över föreningens sponsorer


  Fokuspartner:

   300-900 euro engångsstöd

  • Fokuspartner som bidrar med verksamhets- och löneunderstöd för våra utvecklings- och lönekostnader
  • Ditt företagsnamn företagsnamn i textform på hemsidan över föreningens sponsorer
  • Ditt företags logo med på hemsidan under rubriken Partners
  • Publikation över partnerskap år 20XX med logo på sociala medierier


  Strategisk partner:

   >1000 euro årligt understöd

  • Strategisk partner som vill vara med och utveckla vår verksamhet på längre sikt och förbinda sig till att visa intresse för vår utveckling och finansiellt understöda vår verksamhet årligen
  • Ditt företagsnamn i textform på hemsidan över föreningens sponsorer
  • Ditt företags logo med på hemsidan under rubriken Partners
  • Publikation över partnerskap år 20XX med logo på sociala medier
  • Reportage och intervjuer + bilder på sociala medier och hemsida

   

  Privat person:

  Understödsmedlem:

  • Skriv in dig som understödsmedlem i musikskolan musikskolan genom att maila info@gerbymusikskola.fi så kan du understöda oss genom en årlig medlemsavgift
  • Du får info om musikskolans verksamhet och utveckling
  • Du är valbar till musikskolans styrelse

   

  Donation:

  • Som privatperson kan man donera medel till musikskolan med ett önskemål om vad dessa medel skall användas till 

   

  Hoppas ni finner detta värt att understödas!

   

  Ordförande

  André Österholm

  Tfn: 358 50 362 6746

  Epost: info@businesspt.fi